Oferta

„ Nie musisz być kochany, nie kosztem własnej osoby… ze wszystkich ludzi, których poznasz w swoim życiu jesteś jedyną osobą, której nigdy nie opuścisz i nigdy nie utracisz” Jo Courdent

Psychoterapia to złożony i wielopłaszczyznowy proces, w którym relacja pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem ma znaczący wpływ na proces leczenia. Techniki stosowane przez psychoterapeutę wynikają z wybranej konwencji terapii związanej z teorią dotyczącą czynników uznanych za te, które wywołują pozytywne zmiany w samopoczuciu i funkcjonowania osoby.

Psychoterapia może być krótkoterminowa i długoterminowa.

Psychoterapia krótkoterminowa – od kilku do kilkunastu spotkań, skoncentrowana na rozwiązaniu problemu.

Psychoterapia długoterminowa – to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na przemianę funkcjonowania w życiu. Kontrakt terapeutyczny nie jest określony w czasie, realizacja postawionych celów terapeutycznych jest wyznacznikiem czasu trwania terapii, może trwać od kilku czy kilkunastu miesięcy do kilku lat, sesje odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze i trwają 50 minut.

Interwencja kryzysowa – to pomoc psychologiczna w przejściu i pozytywnym rozwiązaniu problemów, które wywołują szeroko rozumiany kryzys emocjonalny. Interwencja kryzysowa jest często formą zapobiegania głębszej patologii, która staje się konsekwencją nierozwiązanych kryzysów. Kryzys może wystąpić u osoby dotąd zdrowej psychicznie w odpowiedzi na sytuację trudną w ocenie tej osoby.


Konsultacja przed rozpoczęciem terapii
– to spotkanie określające rodzaj problemu i sposób jego rozwiązania/pomocy. Zwykle są to od 1 do 2 spotkań, czas trwania – 50 min. Czasem konsultacja jest pierwszym i ostatnim spotkaniem z klientem, który nie potrzebuje terapii lecz zwykłej porady od drugiego człowieka mającego zewnętrzny i bardziej obiektywny wgląd w sytuację.

Konsultacja jest niezbędnym wstępem do podjęcia psychoterapii.

FORMY POMOCY:

Terapia indywidualna:

  • indywidualna terapia krótko i długoterminowa
  • indywidualna terapia uzależnień
  • terapia DDA i DDD
  • interwencje kryzysowe
  • poradnictwo rodzinne