05
cze
2016

PO PIERWSZE AKCEPTACJA SIEBIE….

 

Czasem najwięcej trudności przysparza nam uznanie, że :

 

JESTEM W PORZĄDKU TAKĄ, JAKĄ JESTEM           JESTEM OK, JAKIM JESTEM NAPRAWDĘ

 

Jednym z czynników, które dość często utrudniają nam samoakceptację są wymogi kulturowe. Normy społeczne narzucają pewne oczekiwania co tego:

 • jakim powinienem być,
 • co powinienem czuć
 • jak powinienem/powinnam się zachowywać**
 • czego powinienem/powinnam pragnąć***
 • co muszę w życiu osiągnąć by zasłużyć na szacunek****
 • jakie powinienem/powinnam posiadać cechy*****
 • co powinno mnie interesować******
 • jak powinienem/powinnam wyglądać*******

a ostatnimi czasu na  skutek mitologizacji w zakresie wymiarów ekstrawersja (rzekoma lepsza) – introwersja (rzekomo gorsza):

 • jakim poziomem napędu powinienem się wykazywać

Normy kulturowe, stając się zasadami wychowania w rodzinie, a następnie w szkole są narzucane jednostce od pierwszych chwil życia i to właśnie one nierzadko okazują się największymi przeszkodami w akceptacji samego siebie/samej siebie. Za sprawą normatywnych oczekiwań ulegamy pewnym tendencjom skutkującym ucieczką od własnej natury, nie doceniamy i nie akceptujmy piękna oraz wartości płynących z indywidualizmu i unikatowości jednostki. Presje kulturowe, zwłaszcza u jednostek podatnych i/lub otrzymujących podobne wzorce/oczekiwania od ważnych dorosłych prowadzą takich destrukcyjnych efektów jak:

 • obawa, kompleksy z powodu niepowtarzalności jednostki,
 • brak wewnętrznej i zewnętrznej zgody na bycie tym kim jestem,
 • brak akceptacji na odczuwanie tego, co odczuwam, wstyd i poczucie nieprzystawania wywołane naturalną emocjonalnością
 • poczucie winy wywołane tym, że pragnę tego, czego pragnę
 • wstyd i obawa przed ośmieszeń z powodu nietuzinkowości i ponadprzeciętności

Porównywanie się z innymi na skutek zewnętrznie narzuconych kanonów piękna, wymogów postępowania, oczekiwań w zakresie cech osobowości, może prowadzić do nieuzasadnionych kompleksów, poczucia nieprzystawania, wstydu z powodu własnej oryginalności i maskowania własnej natury. Ponieważ idealny model stworzony na obraz sztucznie wykreowanych hollywoodzkich modeli nie jest realnie możliwy do osiągnięcia(człowiek jest niepowtarzalną kombinacją cech i doświadczeń********) wielu z nas może doświadczać:

 • poczucia odbiegania od normy
 • poczucia bycia gorszym:

nie jestem taki/taka jakim/-ą być powinnamnie jestem wystarczająco dobry, by zasługiwać na szacunek, miłość, uznanie.

 

Niejednokrotnie pojawiają się przekonania, że aby zasłużyć na akceptację:

 • muszę podjąć walkę,
 • należy udowodnić swoją wartość, swoje możliwości,
 • powinienem stać się kimś innym,
 • należy zakamuflować swoją naturę

Zgodnie z cytatem przypisywanym Einsteinowi:

Wszyscy jesteśmy geniuszami. Ale jeśli oceniasz rybę po jej zdolności wspinania się na drzewa, to całe życie będzie myślała, że jest głupia. 

W ten sposób presja oczekiwań społecznych prowadzi do braku samoakceptacji i w konsekwencji do oddalenia się od samego siebie.

 

Z tego powodu, czasem niełatwo jest kobiecie przyjąć, że:
jestem w porządku niezależnie od wagi, wzrostu, koloru, kształtu, temperamentu, emocjonalności, preferencji, pragnień, posiadanych cech, dyspozycji i sposobu bycia ********,

zaś mężczyźnie że:

jestem wartościowym mężczyzną niezależnie od poziomu osiągnięć, temperamentu, preferencji, emocjonalności, pragnień, posiadanych cech, sposobu bycia, indywidualnego poczucia humoru, poziomu uzdolnień, doświadczanych lęków, obaw, sytuacyjnej niepewności i doświadczania poczucia słabości *********.

 

* mitologizacja optymizmu i pozytywnego nastawienia jako czynnik oddziałujący na nietolerancję dla doświadczania pełnej palety emocji; kulturowe normy akceptacji okazywania emocji

** oczekiwania społeczne względem płci i inne

*** np. kobieta urody, mężczyzna osiągnięć

**** znaczenie przypisywane osiągnięciom, cechy utożsamiane z pozycją społeczną i jej brakiem

***** oczekiwania społeczne względem posiadanych cech przypominające kreowanie postaci filmowej: miły/miła, grzeczny/grzeczna, uprzejmy/uprzejma, optymista/optymistka, nieustannie radosny/radosna, atrakcyjna/przystojny i wiele innych

****** normy względem płci: kobiety lalki, ubrania, makijaż, mężczyźni auta, sport, technika

******* kanony mody, społeczne oceny na podstawie wyglądu

******** nawet greckie bóstwa miały wady i słabości

********* oczywiście mowa tu o takich pragnieniach, dyspozycjach, preferencjach, które nie wiążą się z wyrządzaniem fizycznej lub psychicznej krzywdy komukolwiek.

źródło tekstu:

http://psychologiarozwojuosobistego.blogspot.com/2016/05/po-pierwsze-akceptacja-siebie.html

 

jak-zaakceptowac-siebie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej ...
Czytaj mniej ...