O mnie

o-mniepsychoterapeuta, certyfikowany terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pedagog

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Profesjonalna Szkoła Psychoterapii. Szkoła posiada akredytację Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku, pedagogika ogólna, studia magisterskie
 • Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, resocjalizacja, studia licencjackie.

SZKOLENIA:

 • „Profilaktyka i rozpoznawanie mechanizmów przemocy domowej oraz ochrona prawno – karna, w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, czerwiec 2009
 • „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie” – szkolenie dla osób pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików – szkolenie prowadzone prze Fundację ETOH, listopad 2011
 • Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” – Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, luty 2012
 • „Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych” – TP i PU / WOTU i W – Toruń, kwiecień 2012
 • „Dialog motywujący” realizator Akademia Motywacji i Zmian, maj 2012
 • CERTYFIKAT realizatora programu CANDIS – Szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kanabinoidów CANDIS – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – luty 2013
 • „Programy i Strategie Psychoterapii DDA” praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami – Konferencja dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, czerwiec 2013
 • „Metody i Strategie Pomocy Psychologicznej dla Par” – Letnia Szkoła, IPZ, wrzesień 2013
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wg programu A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, czerwiec 2014
 • „Wprowadzenie do Terapii Schematu” – SENSICA, luty 2015
 • „Terapia Schematu – warsztat zaawansowany” – SENSICA, maj 2015
 • „Diagnostyka i leczenia uzależnienia od seksu. Problemy seksualne w terapii uzależnień” – Toruń, 24.09.2015 – 20.10.2015
 • Studium Dialogu Motywującego – Akademia Motywacji – luty 2014 – październik 2015

 

DOŚWIADCZENIE:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam od 1996 roku pracując do chwili obecnej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Przez kilka lat pracowałam z osobami dorosłymi w Oddziale Odwykowym Całodobowym, następnie z młodzieżą w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień. Od roku 2011 lat pracuję w Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia na stanowisku specjalisty terapii uzależnień. Pracowałam również w punktach konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin (Lubraniec, Golub – Dobrzyń, Wrocki). 6 lat piastowałam urząd sądowego kuratora społecznego przy sądzie Rejonowym w Toruniu. Miałam również możliwość zdobywać doświadczenie zawodowe w Towarzystwie „Powrót z U” w Toruniu, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i zajęcia edukacyjne w grupie wsparcia dla rodziców dzieci mających problemy z powodu używania środków odurzających. Prowadziłam również zajęcia terapeutyczne z wychowankami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem. Realizuję zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od hazardu m.in. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie. Przeszłam własną terapię w nurcie humanistycznym i psychodynamicznym, zaś moją pracę poddaję superwizji. Prywatnie jestem żoną i mamą. Poza pracą psychoterapeutyczną, która jest moją pasją, szczególną przyjemność sprawia mi fotografowanie. Pasję tą pogłębiam na warsztatach fotograficznych i w szkole fot. Interesuję się również tematyką związaną z dekoratorstwem wnętrz, florystyką i kawą – stąd m.in. mój udział w kursie barystycznym i florystycznym.

http://www.znanylekarz.pl/katarzyna-walesa/psycholog-terapeuta/torun